News

EFSE ulazi u Hrvatsku, prvo ulaganje bit će za jačanje kreditiranja mikro i malih poduzetnika

Europski fond za Jugoistočnu Europu (European Fund for Southeast Europe - EFSE) i Zagrebačka banka potpisali su ugovor o kreditu u iznosu od 20 milijuna eura temeljem kojeg će Banka financirati lokalne mikro i male poduzetnike u različitim sektorima pojedinačnim iznosima do maksimalno 100.000 eura.

Europski fond za Jugoistočnu Europu pokrenula je KfW (Njemačka razvojna banka) uz financijsku podršku Ministarstva za gospodarsku suradnju SR Njemačke te Europske komisije. Kako je s udjelom od 26 posto na ukupnom tržištu kreditiranja poslovnih subjekata Zagrebačka banka ključni izvor financiranja za ovaj segment u Hrvatskoj, Fond je u njoj prepoznao partnera za svoje prvo ulaganje u Hrvatskoj.

Segment mikro i malog poduzetništva čini okosnicu gospodarstva u Hrvatskoj s udjelom od 97,3 posto svih registriranih poduzetnika, te zapošljava 34,3 posto ukupne radne snage u zemlji, a BDP-u pridonosi s gotovo 35 posto. Mikro i mali poduzetnici, koji i inače imaju ograničen pristup sredstvima financiranja, posebno su teško pogođeni trenutnim nepovoljnim stanjem u gospodarstvu i financijama, jer im je sužena dostupnost kredita kojima bi financirali svoj rast. Kredit EFSE-a omogućit će Zagrebačkoj banci pojačano financiranje mikro i malih poduzetnika, pogotovo kada je riječ o dugoročnim kreditima, čime će se značajno smanjiti pritisak na mikro i male poduzetnike u otplaćivanju dugova, te će im pomoći da podignu svoju konkurentnost uoči ulaska Hrvatske u Europsku uniju.

"Izuzetno smo zadovoljni prilikom za suradnju sa Zagrebačkom bankom koja je prepoznala važnost podrške mikro i malim poduzetnicima, te olakšavanja pristupa financiranju unatoč trenutačnim pokazateljima u gospodarskom i financijskom okruženju. Uvjereni smo da će pozitivan učinak ovog prvog kredita potaknuti i ostale banke da slijede njen primjer", rekla prilikom potpisivanja Monika Beck, predsjednica EFSE-a.

„Poslovanje s mikro i malim poduzetnicima u fokusu je Zagrebačke banke, koja svoju kreditnu ponudu nastoji maksimalno prilagoditi njihovim potrebama. Stoga želimo naglasiti kako će nam Ugovor o kreditu s EFSE-om omogućiti proširenje programa kreditiranja namijenjenih upravo njima. Naš je cilj pomoći malim i mikro poduzetnicima kako bi i u nepovoljnim ekonomskim prilikama mogli ne samo održati svoje poslovanje nego i ulagati u rast", izjavio je Nino Nikolić-Malora, direktor Poslovne strategije i proizvoda financiranja Zagrebačke banke.

Europski fond za Jugoistočnu Europu


Cilj Europskog fonda za Jugoistočnu Europu (EFSE) poticanje je gospodarskog napretka u Albaniji, Armeniji, Azerbajdžanu, Bjelorusiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Gruziji, Hrvatskoj, Kosovu*, BJR Makedoniji, Moldaviji, Rumunjskoj, Srbiji, Turskoj i Ukrajini. EFSE je usredotočen na pomoć lokalnim financijskim sektorima u jačanju njihove sposobnosti za osiguravanje odgovarajućeg i održivog financiranja za mikro i male poduzetnike. Sredstva koja osigurava EFSE dodjeljuju se ovim korisnicima kredita kroz lokalne partnere – financijske institucije. Osim kapitalom, EFSE kreditnim institucijama pruža i tehničku podršku, savjetuje ih te educira njihove djelatnike u cilju izgradnje operativnih kapaciteta i stručnog upravljanja. Pokrenut od Njemačke razvojne banke (KfW) u 2005. godini, EFSE je prvi primjer javno-privatnog partnerstva ove vrste kao i prvi fond u području razvojnog financiranja kojim se privatno upravlja. Kapital osiguravaju između ostalog Ministarstvo za gospodarsku suradnju (BMZ) SR Njemačke, Europska komisija, Vlada Albanije, SMBCS (podružnica središnje banke Armenije za kreditiranje malih i srednjih poduzetnika), Austrijska banka za razvitak (OeEB), Švicarska agencija za razvitak i suradnju, Danska agencija za međunarodni razvitak (Danida), Njemačka razvojna banka (KfW), IFC, nizozemska razvojna banka FMO, Europska banka za obnovu i razvitak, Europska investicijska banka, Sal. Oppenheim i Deutsche Bank. Oppenheim Asset Management Services S.à r.l iz Luksemburga je upravitelj Fonda, dok je Finance in Motion GmbH iz Njemačke investicijski savjetnik EFSE-a.
*(Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti)

Zagrebačka banka


Zagrebačka banka već je godinama vodeća banka u Hrvatskoj; po kvaliteti proizvoda i usluga, tehnološkoj inovativnosti, mreži samouslužnih uređaja te uspješnim poslovnim rezultatima. U Hrvatskoj posluje s 80 tisuća poslovnih subjekata i više od 1,1 milijuna građana. Kao članica Grupe UniCredit, od ožujka 2002. godine, jedne od najuspješnijih financijskih grupacija u Europi, Zagrebačka banka je među vodećim bankama u Srednjoj i istočnoj Europi (CEE). Zauzima četvrtinu aktive hrvatskoga bankarskog sektora i 17 posto aktive bankarskog sektora Bosne i Hercegovine kao vlasnik UniCredit banke d.d. Mostar. Glavne podružnice Zagrebačke banke: ZB Invest, društvo za upravljanjem investicijskim fondovima Zagrebačke banke, drži oko 35 posto tržišnog udjela. AZ fond, obvezni mirovinski fond Zagrebačke banke i Allianza, ima oko 41 posto tržišnog udjela, dok depoziti Prve stambene štedionice čine oko 30 posto tržišta stambene štednje. www.zaba.hr

Kontakt za medije


EFSE     
Samir Djikić
E-Mail: s.djikic@djikic-consulting.com
Tel: +49 (0)179 117 16 25     

Zagrebačka banka
Odnosi s medijima
Cesarčeva 2
10000 Zagreb, Croatia
Tel.: + 385 1 6104 153
E-Mail: PR@unicreditgroup.zaba.hr

Get in touch

Interested in learning more about how the fund works, or seeking partnership opportunities? Contact an EFSE representative today.

Contact

Subscribe to OUR Newsletter

Stay up-to-date with the latest EFSE news by subscribing to our newsletter.

Subscribe